A A A

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

W związku ze zmianą przepisów, między innymi  o ruchu drogowym, od 01.07.2014 roku zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Od 01.07.2014r.  organem wydającym kartę parkingową jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (Rybnik ul. Raciborska 20 )

Ważność kart parkingowych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów gaśnie z dniem 30.11.2014r.( nawet jeśli zostały wydane na czas nieokreślony).

 

Od 01.07.2014 Karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się na podstawie aktualnego, wydanego po 01.07.2014! orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do ulg i uprawnień zawierających wskazanie w zakresie posiadania karty parkingowej.

Wyjątkiem są osoby posiadające aktualne, wydane przed 01.07.2014r orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny - 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenie uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzeczenia. Zaliczanie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Od 1 lipca 2014 roku karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony tj. na 5 lat.

Tak więc wszystkie osoby posiadające umiarkowany stopnień niepełnosprawności bez względu na przyczynę niepełnosprawności ( niezależnie od posiadanego symbolu przyczyny niepełnosprawności) oraz osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności ( za wyjątkiem osób posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N) powinny ponownie wypełnić wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności kwalifikującym do otrzymania karty parkingowej.

 

Wnioski do pobrania z naszej strony internetowej www.skpdst.org lub bezpośrednio z biura WTZ.