A A A

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Rewalidacja - to proces kompleksowych i skoordynowanych działań, mających na celu wspieranie rozwoju, terapię, usprawnianie i edukację osób niepełnosprawnych.

Celem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w naszej placówce jest wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych jednostki, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi waurunkami środowiskowymi oraz braków wynikających z deficytów rozwojowych.

Celem jest również stymulowanie rozwoju, stwarzanie waruków i sytuacji, w których wszystkie funkcje mogą się uaktywnić, wzmacnianie motywcji oraz tych sił biologicznych i psychicznych, które są u danej osoby najlsilniejsze.

 

Zajęcia prowadzone przez pedagoga to między innymi:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • ćwiczenia logopedyczne (korygowanie zaburzeń mowy),
  • zajęcia usprawniające procesy poznawcze,
  • zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności szkolne,
  • psychoedukacja (rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych (zajęcia w grupach),
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne.