A A A

Ulgi w komunikacji

Zestawienie ulg komunikacyjnych

Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Lp.

Uprawnieni

Przejazdy PKP (2 klasa

Przejazdy PKS

Uwagi

1.

Dzieci do lat 4

100% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

 

Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone

 

Bilety jednorazowe

PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to 78% ulga

2.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun - 18 lat
przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95 % ulga pociągi osobowe i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

3.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom

4.

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

5.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

49% ulga pociągi osobowe, bilety jednorazowe

37 % pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC


Bilety jednorazowe 
klasa 2, w klasie 1 dopłata

49% ulga autobusy zwykłe

37% ulga autobusy przyspieszone i pospieszne

Bilety Jednorazowe

 

 

 

6.

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe  lub miesięczne imienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejadów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)