A A A

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski za 2021r.