A A A

Nowa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dn. 22.12.2015r.

Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.12.2015r. zostały określone zasady przyznawania dofinansowań do zadań PEFRON dot. rehabilitacji społecznej na rok 2016.

Między innymi zostały określone zasady korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się.